menusearch
pjteam.ir

مشتریان ما ,

جستجو
(0)
(0)
مشتریان ما
تا کنون طرح های متعددی در زمینه های محتلف مانند سرشماري، CRM، ارزیابی عملکرد، ارزیابی صورت های مالی، نظرسنجي ها، و ...، برای بانک ها و سازمان هاي مختلف توسط شرکت آماری پژوهشگران آمار راهبردي ساعي به انجام رسیده است.
  تا کنون طرح هاي متعددي از جمله: ارزيابي عملکرد شرکت و کارکنان و میزان رضایت مشتریان، توسط شرکت پژوهشگران آمار راهبردي ساعي براي شرکت ایران خودرو اجرا گرديده است.
 تاکنون پروژه های متعددی در زمینه CRM و ارزیابی عملکرد، برای این بانک توسط این گروه به انجام رسیده است.
 تا کنون پروژه های متعددی در زمینه های محتلف مانند CRM و ارزیابی عملکرد، برای شهرداری تهران و سایر شهرها توسط گروه مطالعات و تحلیل های آماری پژوهشگران به انجام رسیده است.
شرکت پژوهشگران آمار راهبردي ساعي، در اجراي بسياري از طرح هاي آماري و سرشماري ها با مرکز آمار ايران همکاري داشته است.
  تا کنون پروژه های متعددی در زمینه های محتلف مانند ارتباط بین متغیرهای مالی در باز های زمانی مختلف، برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا توسط گروه مطالعات و تحلیل های آماری پژوهشگران به انجام رسیده است.