menusearch
pjteam.ir

پروژه های انجام شده ,

جستجو
پروژه های انجام شده

 

عناوین برخی از پروژه های انجام شده:

 

 

 

۱- تهیه و اجرای طرح تردد شماری جاده ای کشور در سال 90 و 91

۲- برگزاری دوره های آموزشی منطقه ای روشهای نمونه گیری با همکاری SIAP  برای کشورهای منطقه آسیای میانه

۳- ترجمه طبقه بندی بین المللی کالاها ( c . p. c ) 

۴- تهیه و اجرای طرح آمارگیری از قیمت و اجاره بهای واحد مسکونی در ۲۱ شهر بزرگ کشور در سالهای 93 1390

۵- انجام مطالعات نظری مکمل حسابهای اقتصادی کشور 

۶- تهیه طرح فنی و نظری حسابهای اقتصادی کشور 

۷- اجرای آمارگیریهای ویژه حسابهای اقتصادی در تمام استانها

۸- تهیه و اجرای طرح حسابهای منطقه ای 

 9- همکاری با مرکز آمار ایران در تهیه و اجرای طرح آمارگیری از قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری در برخی از شهرهای کشور

۱۰- طرح آمارگیری از اوقات فراغت جوانان و نوجوانان کشور 

۱۱- تهیه و اجرای طرح سرشماری جمعیتی در شهر بندرعباس 

۱۲- تهیه و اجرای چند طرح نظر سنجی در سطح شهر بندرعباس 

۱۳  تهیه سیستم استخراج نتایج مربوط به بیش از ۲۵ طرح آماری مرکز آمار ایران 

۱۴- انجام بیش از ۱۰ فقره نظر سنجی در مورد مسایل اجتماعی و اقتصادی 

۱۵- تهیه و اجرای طرحهای ارزشیابی پروژه های ملی 

۱۶- ارزیابی اجتماعی پروژه فاضلاب تهران برای بانک جهانی 

۱۷- داده آمایی و داده پردازی طرحهای آماری 

18- انجام آمارگیریهای نمونه ای و سرشماریهای جمعیتی در چند شهر کشور 

۱۹- امکان سنجی برای اجرای بررسیهای جمعیتی جامعه بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی 

۲۰- مشارکت در تدوین ضوابط تهیه طرحهای آماری برای شورای عالی آمار 

۲۱-همکاری در  آمارگیری انرژی برای مرکز آمار ایران

۲۲- مطالعه نظری بخشهای نهادی پیش بینی شده در سیستم حسابهای ملی سال ۱3۹۳ 

۲۳- طرح جامع الگوی تغذیه 

۲۴  تهیه طرح پروژه (SENOX ) برای وزارت بازرگانی

۲۵- برآورد میزان بیکاری در کشور 

۲۶- تهیه طرح محاسبه مساحت شهرهای کشوروزارت مسکن و شهرسازی 

۲۷  اطلاع رسانی آماری برای متقاضیان خارج از کشور 

۲۸- تهیه و اجرای طرح جامع آمارگیری در جزیره قشم ۸۰ ۸۱ 

۲۹- تهیه طرح جامع سنجش رضایت ارباب رجوع

۳۰- اجرای طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی (به کارفرمائی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)

۳۱- همکاری برای طراحی و اجرای طرح ارزیابی سیاستهای اشتغالزایی برای ILO 

۳۲  ساماندهی، داده آمایی و تهیه گزارش طرح جامع آماری اطلاعات کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی)

۳۳- اجرای طرح میزان رضایت مشتریان ایران خودرو 

۳۴- تهیه و اجرای طرح نظارت بر اجرای طرحهای مرکز آمار ایران 

۳۵- تهیه طرح جامع بانک اطلاعات حمل و نقل کشور با کارفرمایی شرکت مترا در سال 1390 

۳۶- اجرای طرح آمارگیری از تکریم ارباب رجوع در دستگاههای اجرایی استان مازندران در سال 1394

۳۷- تهیه و اجرای طرح نظارت بر سرشماری از شرکتهای تعاونی کشور در سال 1393| 

۳۸  اجرای طرح تحقیقاتی شناسایی خیرین کمیته امداد امام خمینی استان تهران 1396

۳۹- اجرای طرح تردد شماری و پارامترهای ترافیکی در شهر تهران با کارفرمایی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران در سالهای 1395، 1396و 1397

۴۰- اجرای طرح نظارت بر طرح آمارگیری از فعالیتهای باغی در مناطق روستایی کشور با کارفرمایی مرکز آمار ایران در سال 1396

۴۱- مدیریت اجرایی طرح نظارت بر سرشماری از شرکتهای تعاونی کشور با کارفرمایی پژوهشکده آمار در سال 1396

۴۲- داده آمایی، وریف و ادیت موضوعی پرسشنامه های سرشماری از شرکتهای تعاونی با کارفرمایی وزارت تعاون در سال 1396

۴۳- طرح کالاشناسی اقلام طرحهای آمار گیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی در سال 1396

۴۴- داده امایی، وریف و ادیت موضوعی پرسشنامه های سرشماری از عشایر کوچنده در سال 1397

۴۵- آمارگیری از قیمت و اجاره بهای مسکن شهری در سطح کل کشور در سال 1397

۴۶- جمع آوری آمارهای ثبتی مورد نیاز حسابهای ملی در سال 1397

۴۷- اجرای طرح اندازه گیری آلاینده های هوا در ۱۲ ایستگاه شهر تهران در سال 1397

۴۸  طراحی و تدوین نظام آماری هدفمند مدیران شهرداری تهران (MIS) در سال 1398

۵۰- آمارگیری از قیمت و اجاره بهای مسکن شهر تهرانزمستان سال 1397 و بهار سال 1398

۵۱- نظارت بر طرح تمام شماری بنگاه های اقتصادی زودبازده و کارآفرین در سال 1398

۵۲- داده آمایی و وریف طرحهای مرکز آمار ایران در سال 1390 و 1389

۵۳- آمارگیری پروژه مطالعاتی حمل و نقل عمومی شهرکهای اقماری تهران در سال 1389

۵۴  اجرای ۲۵ طرح آماری دفتر آمار و اطلاعات استانداری اردبیل در سال 1389

۵۵  اجرای طرحهای آماری دفتر آمار و اطلاعات استانداری قزوین در سال 1389

۵۶- اجرای طرح آمارگیری از کارگاههای خرده فروشی، عمده فروشی و اقامتگاههای عمومی استان تهران در سال 1399

۵۷  اجرای طرح آزمایشی سرشماری سال ۱۳۹5 استان تهران در سال 1394

۵۸- طرح بازشماری آزمایش سرشماری سال ۱۳۹5 در سال 1394

۵۹- تهیه سند توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان بوشهر در سال 1391

۶۰- اجرای طرح آمارگیری از واحدهای صنفی و بازرگانی کشور 

۶۱- تهیه گزارش آمار تفصیلی صنعت برق ایران 

۶۲- داده آمایی و وریف طرحهای مرکز آمار ایران در سال 1398

۶۳- اجرای طرحهای آماری استان قزوین

۶۴- داده آمایی و وریف طرح آمارگیری از مصرف حاملهای انرژی در بخش خانوار 1391

۶۵- طرح بازشماری سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390

۶۶- طرح فعالیت آمارگیری ویژه حسابهای ملی 1390

۶۷- عارضه یابی برای استاندارد سازی مدیریت و بازرسی در شرکتهای تعاونی در استانهای خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و آذربایجان شرقی 

۶۸- کمک به استقرار چرخه مدیریت بهره وری در شرکتهای تعاونی در استانهای خراسان جنوبی، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و آذربایجان شرقی 

۶۹- بررسی فعالیت ها، خدمات و قوانین و مقررات مربوط به خانوارهای زن سرپرست

۷۰- ترجمه فارسی به انگلیسی متون سایت مرکز آمار ایران

۷۱- آمارگیری از طرحهای پنجگانه بخش حمل و نقل ویژه حسابهای ملی 1392

۷۲- طرح جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جداول داده ستانده 1390 از سازمان ها و شرکتهای دولتی

۷۳- جمع آوری و تحلیل اطلاعاتی شرکتهای واگذار شده کنترلی

۷۴- آموزش، اجرای عملیات میدانی، داده آمایی، وریف ادیت آدرس و ادیت موضوعی طرح تحقیق و توسعه استان تهران 

۷۵- طراحی و پیاده سازی نظام نوین آمار و اطلاعات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

۷۶- استخراج و کدگذاری طرح آمارگیری از گذران وقت پاییز و زمستان 93 و بهار و تابستان 94 و طرح آمارگیری از کارگاههای عمده فروشی و خرده فروشی لوازم خانگی 93

۷۷- تکمیل اطلاعات و پرسشنامه های آماری دستگاهها و شرکت های منتخب مورد نیاز جدول داده ستانده 1390 و ارایه خدمات مشاوره در زمینه ایجاد ارتباط با سازمان های دولتی در جهت اخذ اطلاعات ملی و تفصیلی مورد نیاز جدول داده ستانده و حسابهای ملی 

۷۸- نظرسنجی از بازیکنان درباره میزان و نحوه استفاده از بازی های رایانه ای در سطح کشور 

79-تاثیر سرمایه اجتماعی والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان دختر مقطع متوسطه شهر تهران منطقه 4

80-بررسی نظام تشویق و تنبیه بر عملکرد شغلی با نقش میانجی رضایت شغلی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایلام

81-بررسی نحوه تخصیص اعتبار به بنگاه ها

82-بررسی نوسانات بازار سهام  بر عملکرد بانک ها

83-بررسی عوامل موثر بر استراتژی بازاریابی بیمه سینا با استفادهاز رویکرد کارت امتیازی متوازن

84-شناسایی و بخش‌بندی مشتریان بیمه پاسارگاد با استفاده از داده کاوی بر مبنای مدل آراف ام(RFM)

85-شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی بازاریابی بیمه عمر

86-بررسی تاثیر نام تجاری بر نیات رفتاری مشتریان در شرکت های بیمه ای (مطالعه موردی: بیمه پاسارگاد)

87-بررسی رابطه درگیری ذهنی مشتری و ارزش مشتری در شرکت های بیمه ای (مطالعه موردی: بیمه سامان)

88-بررسی رابطه بین عوامل مهم شخصیتی و کارآفرینی سازمانی در صنعت بیمه (پژوهشی کارکنان بیمه سامان)

پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده
پروژه های انجام شده