menusearch
pjteam.ir

مشاوره طرح های پژوهشی برای سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، فروشگاه ها و ... ,

جستجو
(3)
(0)
مشاوره طرح های پژوهشی برای سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، فروشگاه ها و ...

 

در هر سازمان بایستی برای نمایش کمی و کیفی عملکرد از داده ها و علم آمار استفاده کنند. اما متاسفانه در کشور ما بسیاری از سازمان ها آن طوری که می‌بایست از پایگاه داده‌ها که گاها میلیاردها فیلد را به خود اختصاص می‌دهند بهره برداری نمی‌کنند.

اما این امر می‌تواند در برنامه‌ریزی ها، مدیریت های کلان و تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد و همیشه باید مدنظر داشت که اطلاعات طلاست و قدرت نهفته شده در اطلاعات در دیگر شاخص‌های توسعه یافت نمی‌شود.

در این راستا، شرکت پژوهشگران آمار راهبردی ساعی با ارائه خدماتی نظیر: جمع آوری و مرتب سازی داده ها، طراحی پرسشنامه، انجام نظرسنجی، شناسایی نقاط قوت و ضعف؛ و در مرحله بعد ارائه تحلیل های آماری و اقتصادی نظیر: نمودارها، فراوانی ها، روند تغییرات متغیرها در طول زمان، انجام آزمون های آماری، تحلیل مدل های اقتصادسنجی و ...، سازمان ها و شرکت ها را در این زمینه یاری می‌کند.