menusearch
pjteam.ir

گروه مطالعات و تحلیل های آماری پژوهشگران ,

طرح های سازمانی
مشاوره آماری و تهیه گزارش تحلیلی برای سازمان ها، شرکت ها، بانک ها، فروشگا ه ها و ... از مهم ترین خدمات این گروه است. در این راستا، گروه مشاوره پژوهشگران با ارائه خدماتی نظیر: جمع آوری و مرتب سازی داده ها، طراحی پرسشنامه، انجام نظرسنجی، شناسایی نقاط قوت و ضعف؛ و در مرحله بعد ارائه تحلیل های آماری و اقتصادی نظیر: نمودارها، فراوانی ها، روند تغییرات متغیرها در طول زمان، انجام آزمون های آماری، تحلیل مدل های اقتصادسنجی و ...، سازمان ها و شرکت ها را در این زمینه یاری می کند.
بیشتر بخوانید.
مشاوره دانشجویی
تحلیل آماری و اقتصادسنجی پایان‌نامه ‌ها و مقالات دانشجویی از دیگر خدمات این گروه می باشد. پروژه‌های برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا، و نیز برخی مقالات علمی شامل بخش های آماری می باشند. در این زمینه گروه مشاوره پژوهشگران در خصوص انتخاب روش های آماری مناسب، گردآوری داده ها، بخش نرم افزاری و تحلیل یافته ها همواره یاری گر محققان، دانشجویان و اساتید بوده است.
بیشتر بخوانید.
آموزش نرم افزار
گروه مشاوره پژوهشگران همواره آماده ارائه خدمات آموزشی در زمینه نرم افزارهای تخصصی آمار و اقتصاد می باشد. دوره های آموزشی نرم افزارهای SPSS - Lisrel - PLS - Amos  و Eviews  بصورت فصلی توسط اساتید و نخبه های برترین دانشگاه های کشوردر این موسسه برگزار می شود.
بیشتر بخوانید.
تهیه گزارش از مقالات و کنفرانس ها
تهیه گزارش از نتايج مطالعات، مقالات و کنفرانس ها از دیگر خدمات این گروه می باشد. ارائه گزارش بصورت فایل ورد یا پاورپوینت از پژوهش های پژوهشگر یا سایر پژوهشگران، بصورت خلاصه نویسی و ارائه نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه موضوعات مختلف صورت می گیرد.
بیشتر بخوانید.
انجام طرح های میدانی
در برخی مواقع جهت دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، لازم است یک طرح آماری بصورت میدانی به اجرا در بیاید. گروه مشاوره پژوهشگران، در این زمینه با طراحی پرسشنامه، انجام نظرسنجی و گردآوری داده ها و اطلاعات می تواند در این زمینه یاری گر سازمان ها، موسسات، شرکت ها، محققان و دانشجویان باشد.
بیشتر بخوانید.
ترجمه متون تخصصی
از دیگر خدمات این گروه ترجمه متون، مقالات و کتب تخصصی از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی است که توسط کارشناسان متخصص در همان موضوع انجام می گیرد.
بیشتر بخوانید.